46

Tygodnik Powszechny – tygodnik katolicki? Boję się wysnuwać wniosków zbyt daleko posuniętych…