5

Tak mówić, by chcieć być zrozumianym, tak słuchać, żeby chcieć zrozumieć. A do tego potrzeba miłości…