2

„Placek wiozę dla Ojca Świętego” – pierwsza część wspomnień ojca Leona