1

„Placek wiozę dla Ojca Świętego” – wspomnień ojca Leona część druga