5

Nie można być chrześcijaninem nie zwracając uwagi na swoich najbliższych i potrzebujących