15

„Dla należycie uporządkowanego umysłu śmierć jest tylko początkiem nowej wielkiej przygody”. Apostoł Chrystusowego braterstwa i przyjaźni.