6

„Jeśli mam Go spotkać, to najlepiej teraz, już dziś”. Wspominamy ojca Jana Pawła Konobrodzkiego OSB