2

Za wyrazy sympatii i życzliwości stokrotnie dziękuję… Modlę się za wszystkich