2

Myśli i roztargnienia – list o modlitwie, aby dobrze rozpocząć Nowy Rok