2

Ulec myśli GNIEWU to znaczy świadomie hodować w sobie pragnienie zemsty za doznaną krzywdę