3

Słowo Ojca Opata Szymona Hiżyckiego OSB w sprawie opóźnień w projekcie FILOKALIA