16

Mam prawo i obowiązek wyrazić swą postawę, a nawet sprzeciw wobec czynu lub słowa niegodnego