1

Czy ty jesteś królem żydowskim? Dialog Jezusa i Piłata [cz.1]