1

Cisza jest pełnią słowa. Jak rozumieć apoftegmaty Ojców Pustyni?