2

Catholica ecclesia… kościół katolicki… czy powszechny?