0

Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu. Dialog Jezusa i Piłata [cz.2]