3

Nowa formuła i harmonogram 2017/2018 rekolekcji „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa”