0

Czytamy List św. Jakuba // Fragment: Jk 1, 1-19 // Włodzimierz Zatorski OSB