25

Rozszerzajmy dobro według naszych talentów i możliwości