0

Czytamy List św. Jakuba // Fragment: Jk 1, 19 – 2,13 // Włodzimierz Zatorski OSB