6

Dziesięć przykazań Bożych według ojca Leona [cz.1] Czcij ojca twego i matkę twoją