0

Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie! Dialog Jezusa i Piłata [cz.3]