0

Czytamy List św. Jakuba // Fragment: Jk 2, 14 – 3 // Włodzimierz Zatorski OSB