4

Dziesięć przykazań Bożych według ojca Leona [cz.2] Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu