1

Czytamy List św. Jakuba // Fragment: Jk 4 // Włodzimierz Zatorski OSB