1

Medytacja prowadzi do pierwotnej i odwiecznej prostoty