2

Pałacem Chrystusa jest serce. Sekret modlitwy nieustannej…