3

Miejcie miłosierdzie i szacunek dla siebie nawzajem