1

Czytamy List św. Jakuba // Fragment: Jk 5 // Włodzimierz Zatorski OSB