43

Niewierzący prześmiewcy, nigdy nie zrozumieją, co znaczy zaduma przed obrazem Matki