6

Za Prezydenta o światło w sprawowaniu władzy i za naszych Nieprzyjaciół…