17

Nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężajmy dobrem