1

Klasztor to nie dom wypoczynkowy, schronisko dla emerytów czy Akademia Umiejętności. Fragmenty komentarza o. Karola van Oost OSB do „Reguły” św. Benedykta