31

Abyśmy wszyscy stanowili jedno także w wielości przekonań i opinii