4

Stać nas na to, aby nasze życie podnieść o parę kresek pewnej jakości. Motywatory ojca Leona Knabita