1

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza…