1

Jak pogodzić wolną wolę z Bożą wszechmocą i wszechwiedzą?