6

„Pamięć o Bogu” – Ora et labora pełne wdzięczności