2

„Jezus zrobił coś…”. Inkulturacja…? Czy samobójstwo wiary? Stare i nowe w liturgii