0

Myśl pogrąża się głębiej w tę niezgłębioną tajemnicę… Wpatrując się w „Trójcę Rublowa” [cz. 2]