27

Przed Majestatem Bożym nie ma miejsca na nasze przetargi