4

W sprawach grzechu potrzebne są przede wszystkim jasne idee, aby sobie nie robić złudzeń