47

Można przed Bogiem uciekać w nabożeństwa; można i w teoretyzowanie…