0

Dom Prosper Guèranger OSB „Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach medalika albo krzyża św. Benedykta”. Zapowiedź i fragment