31

Tu nie ma miejsca na artystyczną ekspresję i przypadkowe maźnięcia pędzlem…