2

Ma nam ciągle towarzyszyć nie obsesja śmierci, ale stała tęsknota za Panem