3

Kiedy Pan przemawia prosto, mnożymy przemądrzałe interpretacje…