18

„Oto jest dogmatyka tak głoszona, jak ją głosić należy”. Błogosławiony Columba Marmion jako teolog