0

Syn Człowieczy wzorem służebnej władzy // 29 Niedziela zwykła, rok B (Iz 53,10n; Hbr 4,14–16; Mk 10,35–45)