37

Fikcja duchowieństwa ubogiego? Dochody i wydatki kleru w starożytnym Egipcie